14. NEDEĽA B

 

5.7.2015 

 

LIT. KALENDÁR 

 6. JÚLA: Pondelok: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka.

7.JÚLA: Bl. Mária Romerová, saleziánka

11. JÚLA: Sobota: Sv. Benedikta opáta, spolupatróna Európy, sviato.

12.JÚLA: 15. nedeľa

 

Dnes je pravidelná zbierka na energie strediska. Ospravedlňujeme sa za omyl v posúvaní termínu. Mala byť už minulý týždeň.Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Szanisloóvú a rod. Kaňuchovú. Vďaka.

 

PRÍPRAVA TÁBOROV

Tento týždeň budú animátori v stredisku pripravovať tábory. Prosíme vás o modlitby. Vďaka.

 

NOVÍ BRATIA V KOMUNITE

Od tohto týždňa v komunite žijú dvaja noví bratia. Don Bohuš Levko a asistent Daniel Holúbek. Zverujeme ich do vašich modlitieb.