16. NEDEĽA B

 

19.7.2015 

LIT. KALENDÁR 

 22.JÚLA: Streda. Sv. Márie Magdalény. Spomienka.

23.JÚLA: Štvrtok. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy. Sviatok.

25.JÚLA: Sobota. Sv. Jakuba, apoštola. Sviatok  

26. JÚLA: 17. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Milana Smoleňa a rod. Bencová. Vďaka.

 

TÁBORY

Ďakujeme za modlitby počas chlapčenského a dievčenského tábora. Všetky deti sa vrátili zdravé a dúfame, že aj šťastné. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň rodinný tábor.

 

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

  1. – 31.8. organizujeme Bodku za prázdninami pre chlapcov, ktorí skončili 7. ročník a starších. Prihlášky sú vzadu vedľa kancelárie v priesvitných zakladačoch. Odovzdať ich treba do 25.8. Don Bohušovi.

 

TRETIA PRE TRI

         Budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.