19. NEDEĽA B

 9.8.2015 

 LIT. KALENDÁR 

 10,AUGUSTA: Pondelok. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka. Sviatok.

11.AUGUSTA: Utorok. Sv. Kláry, panny

12.AUGUSTA: Streda Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky

14.AUGUSTA: Piatok. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka.

15.AUGUSTA: Sobota. Nanebovzatie Panny Márie. Slávnosť. Je to aj prikázaný sviatok. Sv. omša v kaplnke bude len o 9.30.

16.AUGUSTA: 20. nedeľa. Zároveň je to deň dvestého výročia narodenia Don Bosca.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu je prikázaný sviatok a tak sa upratovať nebude.

 

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

  1. – 31.8. organizujeme Bodku za prázdninami pre chlapcov, ktorí skončili 7. ročník a starších. Prihlášky sú vzadu vedľa kancelárie v priesvitných zakladačoch. Odovzdať ich treba do 25.8. Don Bohušovi.

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Z dôvodu malého počtu prihlásených, sa prímestský tábor v auguste neuskutoční. Tých čo boli prihlásení, ale aj ostatné deti pozývame na jednodňový výlet v pondelok 24.8. Zostávajúce dni týždňa chceme prežiť s našimi animátormi. Ďakujeme vám za pochopenie.