5. Veľkonočná nedeľa B

 

3.5.2015 

 

                                  

LIT. KALENDÁR 

7.MÁJA: Prvý štvrtok v mesiaci. V kaplnke bude adorácia za nové duchovné povolania do 21.00.

10.MÁJA: 6. veľkonočná nedeľa. Biskupmi je vyhlásená zbierka na katolícke masmédiá.

Budúcu nedeľu bude vystúpenie detského zboru MiNiMo pre mamy po sv. omši o 9.30.

Dnes vešpery s mladými nebudú.

Loretánske litánie sa modlia o 17.00 v kaplnke.

ZBIERKA NA SEMINÁR

V zbierke na seminár sa vyzbieralo 180,56.- €. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod.Salokyová a rod. Fiasová. Vďaka. Je už nový zoznam, môžete si pozrieť dátum. Je stále možnosť sa zapísať aj pre nových záujemcov a poslúžiť takto k nedeľnému sláveniu Eucharistie.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TITUS ZEMAN

Spolubratia zo Žiliny nacvičili pekné predstavenie o Titusovi Zemanovi, saleziánovi v procese blahorečenia. Predstavenie bude dnes 3.5. o 18.00 vo Veritase u Dominikánov. Vstupné je 1.- €. Lístky sa dajú zakúpiť zákristii, alebo priamo na mieste Vrele odporúčame.

 2%

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste odovzdali 2% na naše stredisko a za šírenie našich tlačív. O ich využívaní vás budeme informovať.

STRETNUTIE SO SPOLUPRACOVNÍKMI

V stredu večer pozývame spolupracovníkov na stretnutie s komunitou. Začíname sv. omšou o 17.15.

TÁBORY

Vzadu vo vestibule, alebo aj na stránke nájdete prihlášky na naše tábory. V prípade záujmu sa treba prihlásiť čo najskôr.

 

 

 

Simple Calendar