NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE B

 

 

1.6.2015 

 LIT. KALENDÁR

1.JÚNA: Pondelok. Sv. Justína, mučeníka. Spomienka.

3.JÚNA: Streda. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

4.JÚNA: Štvrtok. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnosť a prikázaný sviatok. U nás sú sv. omše o 9.30 pre materské centrum a o 17.15. Večer bude poklona do 21.00 s modlitbami za nové duchovné povolania.

5.JÚNA: Piatok. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka. Zároveň si pripomíname výročie vysviacky Don Bosca.

7.JÚNA: 10. nedeľa.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Jána Snopku a Vladimíra Snopku. Vďaka.

 

TRETIA PRE TRI

Na energie strediska sa vyzbieralo 320,05.- € v kaplnke a 117.- € na účet. Spolu je to 437,05.- €. Pán Boh zaplať!

 

ODPUST PANNY MÁRIE POMOCNICE

Chceme sa všetkým poďakovať za akúkoľvek pomoc pri slávení odpustu Panny Márie Pomocnice. Pán Boh zaplať.

 

TÁBORY

Vzadu vo vestibule, alebo aj na stránke nájdete prihlášky na naše tábory. V prípade záujmu sa treba prihlásiť čo najskôr. Rodinný tábor je už zaplnený.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH

V stredu pozývame mladých na duchovnú obnovu. Začíname o 18.00 v kaplnke. Je to tohtoročná posledná duchovná obnova.

 

 

 

 

Simple Calendar