ŽENA vs MUŽ, MUŽ vs ŽENA

V rámci budovania, podpory a rozvoja komunity sa rozbieha prednáškový cyklus pre rodičov a dospelých. V sobotu sa uskutočnila prednáška O základných rozdieloch v myslení a prežívaní medzi mužom a ženou. Hosť: PhDr. Slavomíra Filipiaková.

Simple Calendar