22. nedeľa C (28.8.2016)

 LITURGICKÝ KALENDÁR

29. AUGUST: Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka.

3. SEPTEMBER: Sobota: sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi . Spomienka.

4. SEPTEMBER: Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Ďakujeme vám za akúkoľvek podporu nielen počas prímestského tábora, ktorý prebiehal v tomto týždni, ale aj počas všetkých prázdninových aktivít. Vďaka vašej pomoci a modlitbe sa podarilo znova urobiť pekné dielo pre toto stredisko, pre ľudí, ktorí sa v ňom stretávajú, ale aj ľudí zo širšieho okolia. Nech Pán Boh odmení všetky vaše námahy a obety.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Posledný augustový deň, v stredu 31.8., sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční Bodka za prázdninami 2016. Tohto stretnutia chlapcov zo saleziánskych stredísk, ktoré organizujú novici sa chceme zúčastniť aj my. Tohtoročná Bodka sa bude niesť v duchu témy o Božom služobníkovi Títusovi Zemanovi, ktorého blahorečenie všetci očakávame. Záujemcovia, chlapci od 7. ročníka a starší, sa môžu prihlásiť u don Bohuša.

ANIMÁTORSKE SÚSTREDENIE

Už teraz dávame do pozornosti animátorské sústredenie, cez ktoré budeme s animátormi pripravovať nasledujúci školský rok. Uskutoční sa v našom stredisku 2. a 3. septembra 2016. Bližšie informácie o stretnutí poslal don Bohuš mailom. 

UPRATOVANIE

Chceme upozorniť, že je na nástenke už nový rozpis upratovania v našej kaplnke. Tí, ktorí cítite pozvanie zapísať sa do tohto zoznamu upratovania spoločných priestorov, môžete tak urobiť do prázdnych kolónok v zozname.

Pripomíname taktiež pravidlo, že tí, ktorí nemôžu v daný termín prísť upratovať, nech si dohodnú náhradu (výmenu) z inej služby.

Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie priestorov rod. Durovú a rod. Rendošovú. Vopred ďakujeme.

MISIJNÉ SVEDECTVO

Na budúcu nedeľu po svätej omši o 9:30h sa v našej kaplnke môžeme stretnúť s misionármi Lenkou a Marshalom, ktorí nám porozprávajú svedectvo o ich práci v Indii. Budú hovoriť o ich projekte pomoci deťom z najnižšej kasty a spolupráci s jezuitami. Všetci ste srdečne pozvaní.

BISKUPSKÁ VYSVIACKA

V tomto týždni vo štvrtok 1. septembra o 10:00h bude v Dóme sv. Alžbety slávnosť biskupskej vysviacky pomocného biskupa pre Košickú arcidiecézu Mons. Mareka Forgáča. Sprevádzajme svojimi modlitbami nášho nového biskupa a vyprosujme mu potrebné milosti pre jeho pastiersky úrad.

OTVORENIE ORATÓRIA A MLÁDEŽNÍCKEHO STREDISKA

S blížiacim sa začiatkom nového školského roka 2016/17 chceme dať do pozornosti pre deti aj slávnostné otvorenie nášho oratória a mládežníckeho strediska, ktoré sa uskutoční dňa 6.9 2016 v Utorok o 13:30h. Teší sa na vás komunita bratov a sestier.

DOŽIVOTNÁ PROFESIA

Dávame do pozornosti blížiacu sa slávnosť večných sľubov. Doživotnú profesiu našich bratov budeme sláviť v sobotu 10.9 2016 o 11:00h v kostole sv. Rodiny na sídlisku Dargovských hrdinov (Furča). Ste na ňu všetci srdečne pozvaní.

PONUKA KRÚŽKOV DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Dávame do pozornosti ponuku krúžkov a stretiek v rámci nášho oratória (Centra voľného času). Prihlášky so zoznamom krúžkov a stretiek si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ich nájdete na našej webovej stránke.