23.nedeľa v období cez rok C

04.09.2016 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

  1. SEPTEMBER: Utorok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Svätej Alžbety. Sviatok.
  2. SEPTEMBER: Streda: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka
  3. SEPTEMBER: Štvrtok: Narodenie Panny Márie. Sviatok.
  4. SEPTEMBER: Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

Budúci piatok začína mládežnícka svätá omša.

 

UPRATOVANIE

Chceme upozorniť, že je na nástenke už nový rozpis upratovania v našej kaplnke. Tí, ktorí cítite pozvanie zapísať sa do tohto zoznamu upratovania spoločných priestorov, môžete tak urobiť do prázdnych kolónok v zozname. Pripomíname taktiež pravidlo, že tí, ktorí nemôžu v daný termín prísť upratovať, nech si dohodnú náhradu (výmenu) z inej služby.

Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie priestorov rod. Smatanovú, Kozlayovú a rod. Priputníkovú. Vopred ďakujeme.

OTVORENIE ORATÓRIA A MLÁDEŽNÍCKEHO STREDISKA

S blížiacim sa začiatkom nového školského roka 2016/17 chceme dať do pozornosti pre deti aj slávnostné otvorenie nášho oratória a mládežníckeho strediska, ktoré sa uskutoční dňa 6.9 2016 v Utorok o 13:30h. Zároveň týmto začíname svoju pravidelnú činnosť oratória a mládežníckeho strediska. Teší sa na vás komunita bratov, sestier a naši animátori.

 DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Do pozornosti dávame duchovné cvičenia pre vysokoškolákov, ktoré budú prebiehať v tomto mesiaci v troch turnusoch. Začíname tento týždeň v pondelok prvou skupinou. Prihlasovať sa môžete cez našu webovú stránku 3horky.sk. Prosíme o vašu modlitbu.

DOŽIVOTNÁ PROFESIA

Oznamujeme blížiacu sa slávnosť večných sľubov. Doživotnú profesiu našich bratov budeme sláviť v sobotu 10.9 2016 o 11:00h v kostole sv. Rodiny na sídlisku Dargovských hrdinov (Furča). Ste na ňu všetci srdečne pozvaní.

PONUKA KRÚŽKOV DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU

V novom školskom roku otvárame ponuku krúžkov a stretiek v rámci nášho oratória (Centra voľného času). Prihlášky so zoznamom krúžkov a stretiek si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ich nájdete na našej webovej stránke. Potrebné je ich odovzdať do 15. septembra 2016 osobne v kancelárii Domky.  Bližšie informácie nájdete taktiež u don Bohuša.

KONKURZ PRE DETI DO DETSKÉHO ZBORU

Pozývame dievčatá a chlapcov vo veku od 3,5 do 11 rokov na konkurz do detského saleziánskeho súboru. Konkurz sa bude konať v stredu 7.9. 2016 v čase od 15.30 do 17.00h v Saleziánskom mládežníckom stredisku. Bližšie informácie nájdete na nástenke alebo našej webovej stránke.

ROZLÚČKA S MICHALOM CEDZOM

         Ešte tento týždeň je v našom stredisku prítomný náš diakon Michal Cedzo, s ktorým sa na budúcu nedeľu rozlúčime. Potom už odchádza do Talianska dokončiť štúdia a pripraviť sa na kňazskú vysviacku na budúci rok. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Rodičia z nášho spoločenstva, ktorí majú záujem o prípravu svojich detí na prvé sväté prijímanie v našom stredisku nech sa hlásia u don Stana Haburčáka. Možnosť prihlasovania je do 15. septembra 2016 a to osobne. Informácie o prvom stretnutí a podmienky prípravy vám včas oznámime.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA KALVÁRII

S blížiacim sa sviatkom Sedembolestnej Panny Márie dávame do pozornosti odpustovú slávnosť na Kalvárii. Program s bližšími informáciami nájdete na plagátoch na nástenke. Pripomíname, že 15. september je deň pracovného pokoja.

Simple Calendar