23. Nedeľa v období cez rok

10.09.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. SEPTEMBER: Streda: sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  2. SEPTEMBER: Štvrtok: Povýšenie Svätého kríža. Sviatok.
  3. SEPTEMBER: Piatok: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Slávnosť.
  4. SEPTEMBER: Sobota: sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci. Spomienka.
  5. SEPTEMBER: 24. Nedeľa v období cez rok

Na budúcu nedeľu bude zbierka 3×3. Ďakujeme za vašu štedrosť. V piatok počas slávnosti Panny Márie Sedembolestnej budú sväté omše v našej kaplnke ako v nedeľu o 7:30h a 9:30h.

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Dávame do pozornosti ponuky stretiek a krúžkov na nový školský rok. Ponukový list a prihlášku si môžete zobrať vzadu zo zakladača alebo ju nájdete na našej webovej či facebookovej stránke. V prípade záujmu sa prihláste do 15.9. Po tomto termíne sa čestné prehlásenia nebudú môcť uplatniť. Prihlášku môžete odovzdať aj bez vzdelávacieho poukazu. V prípade záujmu môžete vzdelávací poukaz doložiť aj neskôr.

KONKURZ PRE DETI

Pozývame všetkých malých záujemcov na konkurz do krúžku ľudového tanca KALVARČEK, ktorý sa uskutoční 12.9. 2017 v utorok od 15:30 do 17:00 v hudobnej miestnosti. Čakáme deti od 4. rokov. Tešíme sa na Vás všetkých.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÍ

V stredu 13. 9 2017 máme duchovnú obnovu pre mladých. Začíname ako vždy o 18. hodine. O týždeň v stredu 20.9 bude duchovná obnova rodín a spolupracovníkov.

PRIHLASOVANIE DETÍ NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM

V tomto týždni je tiež možné prihlasovať deti na prípravu k 1. svätému prijímaniu. Táto príprava sa ponúka pre rodičov z nášho spoločenstva, ktorí chcú mať slávnosť svätého prijímania na Kalvárii budúci rok. Bližšie informácie o priebehu prípravy po uzatvorení prihlasovania.

ODPUST NA KALVÁRII

Tento týždeň v piatok je aj odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii s programom, ktorý nájdete na výveske. Bratia z Kalvária srdečne pozývajú všetkých.

PERIODIKÁ

V zakladačoch vo vestibule môžete nájsť nové číslo Katolíckych novín a tiež nové číslo časopisu Don Bosco dnes, ktorý si môžete všetci zobrať do svojich rodín.

DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR MINIMO

         Rodičia deti, ktoré budú v tomto šk. roku navštevovať detský zbor MiNiMO, nech sa dostavia po sv. omši do hudobnej miestnosti na vypísanie prihlášky. Prvý nácvik detského zboru bude o dva týždne 24.9.2017. Ďakujeme.

TWEETUJ S BOHOM A IDEŠ TITUS

Ponúkame pre záujemcov vo výhodnej cene dve knihy so zaujímavým obsahom. Kniha Tweetuj s Bohom za 10€ a Ideš Titus za 5€. Po sv. omši ju pre vás dnes bude predávať sestra Ľubica.

RODIČOVSKÉ VEČERY

Otvárame kurz pre rodičov „Rodičovské večery“ o výchove detí. Tento rok bude kurz zameraný na výchovu detí a mladých vo veku 11. – 18. rokov. Prihlasovanie: zapísaním na papier vo vestibule strediska alebo na FB stránke Tri hôrky.

VOLEJBAL PRE MLADÝCH A DOSPELÝCH

Každý pondelok o 20:20 v telocvični na Troch hôrkach.

Simple Calendar