27. Nedeľa v období cez rok

08.10.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. OKTÓBER: Piatok: bl. Alexandra da Costová. Ľubovoľná spomienka pre sdb rodinu.
  2. OKTÓBER: 28. Nedeľa v období cez rok

 

DETSKÝ ZBOR MINIMO

Dnes po svätej omši je nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti.

ZÁŽITKY V ANGOLE

Kto chce spoznať zážitky a skúsenosti z misií v Angole ponúkame stretnutie s našou animátorkou Veronikou Rendekovou teraz po sv. omši v kostole. Začali by sme o 20 minút.

RODINNÁ GRILOVAČKA

Pozývame rodiny na grilovačku, ktorá začne dnes o 16. hodine v našom stredisku. Je potrebné si doniesť vlastné zásoby na grilovanie. Končíme približne o 18. hodine.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÍ

Pozývame mladých na duchovnú obnovu, ktorá bude v stredu v našom stredisku so začiatkom o 18. hodine.

UPRATOVANIE

         Na budúcu sobotu upratujú rodiny Marcinová a Balúnová. O dva týždne to budú rodiny Martina a Dušana Friča. Ďakujeme vopred za pomoc.

JESENNÁ BRIGÁDA

Dávame do pozornosti jesennú brigádu v stredisku, ktorá sa uskutoční na budúcu sobotu 14. 10 2017 so začiatkom o 8:30h. Z vonkajších prác je potrebné vymeniť pletivo okolo trávnatej plochy a tiež naniesť ochranný náter pri treťom ihrisku a iné potrebné práce.

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM

Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa na prípravu k 1. svätému prijímaniu, že prvé stretnutie bude budúcu nedeľu 15. 10 2017 po rodinnej sv. omši.

CYKLUS PREDNÁŠOK PRE MANŽELOV

         Pozývame manželské páry, ktoré si chcú posilniť a upevniť svoj vzťah na cyklus prednášok, ktoré budú každý druhý utorok v mesiaci vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov. Prvé stretnutie je v utorok 10. októbra o 18:00 v katechetickej miestnosti farskej budovy. Viac informácii nájdete na plagáte.

PROJEKT 9 MESIACOV ZA ŽIVOT  

         Oznamujeme veriacim, že v rámci programu 9 mesiacov za život sa 13. októbra o 7:45h pred budovou Gynastaru na Brigádnickej ulici č.1 vykoná zasvätenie potratových centier Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

MODLITEBNÁ SKUPINA RUŽA

Pozývame mladých alebo celé rodiny do modlitebnej skupiny „Ruža“. Ide o modlitbu ružencov na spoločné úmysly, pričom denne sa každý modlí jeden desiatok. Výmena tajomstiev prebieha na konci mesiaca prostredníctvom emailu. Záujemci nech sa hlásia do konca októbra osobne u Janka a Julky Marcinovcov, alebo na marcinjano@gmail.com, alebo vzadu na papieri.

Simple Calendar