6. Veľkonočná nedeľa

21.05.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Streda: Panna Mária Pomocnica kresťanov, patrónka Inštitútu dcér Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodiny. Slávnosť.
  2. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
  3. MÁJ: Piatok: sv. Filip Neri, kňaz. Spomienka.
  4. MÁJ: Siedma Veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na energie strediska a na budúcu nedeľu na katolícke masmédiá. Oznamujeme rodičom detského speváckeho zboru MINIMO, že dnes po svätej omši nácvik zboru nebude. Vo štvrtok pozývame o 20. hodine do našej kaplnky na modlitby otcov.

 

BRIGÁDA V STREDISKU

Pozývame mladých aj starších na brigádu v stredisku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. 5 2017 so začiatkom o 8:30h. Budeme upravovať odtok za telocvičňou, maľovať ihriská, upratovať dom a iné. Vopred ďakujeme za vašu pomoc.

SUMMER DAY

Oznamujeme, že sa blíži sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý chceme osláviť už tradičnou akciou s názvom „Summer day“. Začíname v piatok 26. 5 2017 spoločným večerom s mladými v čajovni. V sobotu o 20:30h večernou vigíliou a modlitbou v našej kaplnke. V nedeľu 28. 5 2017 bude mať slávnostnú sv. omšu salezián Anton Červeň o 9:30h a popoludňajším programom o 15:00h odštartujeme program pre rodiny s deťmi. Srdečne pozývame všetkých.

FESTIVAL LUMEN

Oznamujeme rodičom, že s mladými odchádzame o dva týždne v piatok 2. 6 2017 na festival Lumen do Trnavy. Vrátime sa v nedeľu 4. 6 2017 a prosíme o modlitbu za šťastný návrat a bezpečnosť pre účastníkov festivalu.

PREDNÁŠKA O TITUSOVI ZEMANOVI

Dávame do pozornosti prednášku o don Titusovi Zemanovi, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. 6 2017 v Košiciach v aule Teologickej fakulty (Hlavná 89). Prednášať budú hostia z Talianska Lodovica M. Zanet, autorka oficiálneho životopisu a don Pierluigi Cameroni, postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny. Na podujatie je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke www.tituszeman.sk.

PRIHLASOVANIE NA TÁBORY

Prihlasovanie na letné tábory sa v našom stredisku úspešne rozbehlo. Pre veľký záujem povzbudzujeme tých, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, aby tak urobili čo najskôr. Na rodinný tábor už len sestre Beate.