Adventné popoludnie – výroba vencov

nedeľu po detskej svätej omši sa u saleziánov na Troch hôrkach v Košiciach uskutočnila spoločná výroba adventných vencov. Rodičia spolu s deťmi viazali čečinu, lepili ozdoby a pripevňovali sviečky. V rodinnej atmosfére vytvárali vence, ktoré ich budú sprevádzať štyri týždne až do Štedrého večera. „Stretnutie celej rodiny večer pri zažatom adventnom venci má veľké čaro, ktoré je umocnené spoločnou modlitbou. Takto očakávané Vianoce majú úplné iný charakter ako nám ponúka reklama obchodných domov,“ vyjadruje jedna zo zúčastnených mám.

Príprava adventných vencov prebiehala na troch miestach. V garáži saleziánskeho strediska na Troch hôrkach sa vytvárali čečinové vence, s ktorými sa následne išlo do herne. Tam sa ozdobili dekoráciou podľa vlastnej fantázie a obohatili sa o štyri sviečky. Následne prebehli posledné úpravy lakom alebo sprejom imitujúcim sneh. Takto vytvorený adventný veniec odniesli rodičia s deťmi do kaplnky, kde ho kňaz požehnal, aby priniesol Božie milosti do danej rodiny.

:: Fotogaléria ::

 

IMG_0407 IMG_0406 IMG_0404 IMG_0395 IMG_0388 IMG_0376

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019