Podpora činnosti mládežníckeho centra Tri hôrky

Naše stredisko sa rozvíja aj vďaka podpore mestskej časti Košice západ, ktorá nám pomohla zakúpiť podložky na spanie pre deti a mladých v stredisku. V CVČ Valdocco sa takmer každý víkend uskutočňujú zážitkové nočné podujatia, vždy zamerané na jeden detský alebo mládežnícky kolektív. Prostredníctvom rôznych aktivít sa účastníci vedú k zodpovednosti, samostatnosti a k participácii na spoločnom prostredí, v ktorom žijú.

Podložky na spanie nájdu uplatnenie aj pri ďalších typov aktivít, ktoré CVČ Valdocco vyvíja – napr. výlety, sústredenia, pobytové podujatia v stredisku a iné.

Projekt „Podpora činnosti mládežníckeho centra Tri hôrky“ bol finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice Západ.

Simple Calendar