Zoslanie Ducha Svätého

04.06.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚN: Pondelok: sv. Bonifác, biskup a mučeník. Spomienka.
  2. JÚN: Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Sviatok.
  3. JÚN: Nedeľa: Najsvätejšej Trojice. Slávnosť.

Končí sa Veľkonočné obdobie a od zajtra sa modlíme Anjel Pána. Počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať „Týždeň modlitieb mladých za mladých.“ Pozývame všetkých zdieľať tento úmysel aj vašich osobných modlitieb. Prosíme o modlitby aj za našich bratov Paľa, don Bohuša a don Števka, ktorí odchádzajú tento týždeň na duchovné cvičenia.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN A ASC

V stredu bude duchovná obnova pre rodiny a ASC. Začíname o 18:00 hodine v našej kaplnke.

PREDSTAVENIE  DETÍ Z 1. SV. PRIJÍMANIA

Na budúcu nedeľu chceme predstaviť deti, ktoré sa tento rok pripravovali v našom stredisku a pristúpili k prvému svätému prijímaniu.

PREDNÁŠKA O TITUSOVI ZEMANOVI

Dávame do pozornosti prednášku o don Titusovi Zemanovi, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. 6 2017 v Košiciach v aule Teologickej fakulty (Hlavná 89). Prednášať budú hostia z Talianska Lodovica M. Zanet, autorka oficiálneho životopisu a don Pierluigi Cameroni, postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny. Na podujatie je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke www.tituszeman.sk.

PRESTAVBA STREDISKA

Vzhľadom na súhlas, ktorý sme dostali na začatie prípravných prác týkajúce sa nášho projektu a prestavby liturgického priestoru nášho strediska pozývame na prvé stretnutie tých, ktorí sa chcú zapojiť do užšej spolupráce. Stretnutie sa uskutoční budúcu nedeľu 11. júna 2017 po rodinnej sv. omši.

ROZLÚČKA S DON ŠTEFANOM

Oznamujeme, že rozlúčka s don Štefanom Urbanom bude v nedeľu 18. 6 2017  na obidvoch svätých omšiach.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň 10.6 2017 upratujú rodiny Smatanová, Priputniková a Kozlayová. Vopred ďakujeme.