23. Nedeľa v období cez rok B

09.09.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  2. SEPTEMBER: Piatok: Povýšenie Svätého kríža. Sviatok.
  3. SEPTEMBER: Sobota: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Slávnosť.
  4. SEPTEMBER: 24. Nedeľa v období cez rok B

                           Chceme medzi nami privítať  aj nášho nového člena komunity spolubrata Jožka Baga, ktorý k nám prišiel zo Švajčiarska. Veríme, že sa medzi nami bude cítiť ako doma. Chceme sa poďakovať za pomoc aj nášmu bývalému asistentovi Danovi, ktorý tu bude posledný týždeň. Bude odchádzať na svoje ďalšie štúdiá teológie v Turíne. Na budúcu nedeľu bude aj zbierka 3×3 na potreby strediska. Veľká vďaka za vašu pomoc.

PONUKY CVČ

         Tento týždeň sme začali našu pravidelnú činnosť v oratóriu a mládežníckom stredisku. Pripomíname rodičom možnosť prihlásiť deti do krúžkov a stretiek v našom CVČ spolu s odovzdaním čestného prehlásenia alebo vzdelávacím poukazom. Prihlášky, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na informačných letákoch vo vestibule, alebo na našej webovej stránke: http://3horky.sk/domka-a-cvc/centrum-volneho-casu-valdocco/, či facebookovej stránke: https://www.facebook.com/3horky/.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÍ

         V stredu máme duchovnú obnovu pre mladých. Začíname o 18. hodine v našej kaplnke.

MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

         V piatok tento týždeň bude mládežnícka sv. omša vyslania animátorov. Pozývame všetkých mládežníkov, animátorov a prípravkárov.

ODPUST NA KALVÁRII

         Budúci víkend začína odpust na Kalvárii v Košiciach počas slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Bližšie informácie a program nájdete na výveske vo vestibule. Bratia saleziáni z Kalvárie srdečne pozývajú všetkých.

STRETNUTIE S RODIČMI

         Na budúcu nedeľu o 17. hodine bude v našom stredisku stretnutie s rodičmi prípravkárov a mladších animátorov. Pozývame rodičov na toto významné stretnutie. Zároveň v tom čase pozývame aj na grilovačku rodín, ktorá bude v priestoroch nášho strediska. Môžete priniesť aj nejaké dobroty. Bližšie informácie na plagáte.

NEDEĽNÉ ORATÓRIUM

         Dnes po rodinnej sv. omši bude v kaplnke stretnutie zástupcov z vašich rodín s direktorom, ktorí majú záujem využívať priestory nášho oratória v nedele po tretej sv. omši a zapojiť sa do animácie tejto ponuky.

UPRATOVANIE

         Budúcu sobotu 15. 9 upratuje rodina Jakubovova. O dva týždne 22. 9 upratujú rod. Priputnikova, Smatanova a Kozlayová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate a povzbudzujeme zvlášť nové rodiny, alebo jednotlivcov.

PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM

         Rodičia z nášho spoločenstva, ktorí majú záujem o prípravu svojich detí na prvé sväté prijímanie v našom stredisku nech sa hlásia u don Stana Haburčáka. Slávnosť 1. sv. prijímania bude na budúci rok v saleziánskej farnosti na Kalvárii. Možnosť prihlasovania je do 16. septembra 2018. Informácie o prvom stretnutí a podmienky prípravy vám včas oznámime.

MANŽELSKÉ/ RODIČOVSKÉ VEČERY

         Znova dávame do pozornosti možnosť kurzov „manželské alebo rodičovské večery“. Záujemcovia sa môžu prihlasovať vo vestibule zapísaním sa do zoznamu do 23. septembra 2018. Podľa počtu záujemcov sa vyberie daný program, ktorý začneme v mesiaci október.

VIZITÁCIA REGIONÁLA

         Na Slovensko prišiel k nám v mene nášho hlavného predstaveného vizitátor Tadeus Rozmus, aby vykonal svoju pravidelnú vizitáciu domov, ktorá bude trvať do polovice októbra. K nám do Košíc zavíta o dva týždne vo štvrtok 20. 9 2018. Aj toto stretnutie vkladáme do vašich modlitieb.

Simple Calendar