25. Nedeľa v období cez rok B

23.09.2018 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Vincent de Paul, kňaz. Spomienka.
  2. SEPTEMBER: Sobota: sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli. Sviatok.
  3. SEPTEMBER: 26. Nedeľa v období cez rok B

                  Minulú nedeľu sa na zbierke 3×3 pre naše stredisko vyzbieralo celkom 321,24€. Veľká vďaka za vašu pomoc. Budúcu nedeľu 30.9 po rodinnej sv. omši bude 1. nácvik detského zboru MINIMO. Tešíme sa na všetkých malých spevákov😊

Budúcu nedeľu bude pre záujemcov po sv. omši predstavenie záverov z plánovania, ktoré sme mali ako komunita v auguste tohto roku.

 

 NEDEĽNÉ ORATÓRIUM

         Dnes bude aj prvé nedeľné oratórium pre rodiny s deťmi. Začíname po sv. omši, ktorá je popoludní o 16.hodine.

DUCHOVNÁ OBNOVA DOSPELÝCH

         V stredu 26.9 2018 bude v našom stredisku duchovná obnova, na ktorú pozývame všetkých dospelých z nášho strediska. Začíname o 18. hodine v našej kaplnke.

UPRATOVANIE

         Budúcu sobotu 29. 9 upratujú rod. Orkutyová a Tomaštíková. O dva týždne 6. 10.2018 to budú rodiny Micheľová a Dečová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate.

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM

         Prípravu na prvé sv. prijímanie začneme budúcu nedeľu po sv. omši o 16:30h.

MANŽELSKÉ/ RODIČOVSKÉ VEČERY

         Dávame do pozornosti možnosť kurzov „manželské alebo rodičovské večery“. Záujemcovia sa môžu prihlasovať vo vestibule zapísaním sa do zoznamu ešte dnešný deň. Podľa počtu záujemcov sa vyberie daný program, ktorý začneme v mesiaci október.

MATERSKÉ CENTRUM

         Oznamujeme mamičkám, že materské centrum Obláčik začne svoju pravidelnú činnosť v stredisku 25. septembra. Pozývame všetky mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke do spoločenstva.

 

Simple Calendar