4. Veľkonočná nedeľa

22.04.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. APRÍL: Pondelok: sv. Vojtech, biskup a mučeník. Spomienka.

25. APRÍL: Streda: sv. Marek, evanjelista. Sviatok.

29. APRÍL: Piata Veľkonočná nedeľa

       Dnes po sv. omši je stretnutie s rodičmi a deťmi, ktoré sa pripravujú ku sviatostiam.

 

MAXISTRETKO VŠ

         Pozývame vysokoškolákov na spoločné stretnutie v utorok po sv. omši. Témou spoločného stretnutia budú média.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH

         V stredu v tomto týždni máme duchovnú obnovu pre mladých, na ktorú srdečne pozývame všetkých. Začíname o 18. hodine po sv. omši.

UPRATOVANIE

         O týždeň 28.4 upratujú rodiny Ihnátová a Dvorčáková. O dva týždne 05. 5 2018 upratujú rodiny Čonková a Janečková. Ďakujeme vopred.  

SKÚŠANIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

         Tento týždeň budeme v našom stredisku skúšať deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Prosíme o modlitby za deti v poslednej fáze prípravy.

2 %

         Upozorňujeme rodičov, priateľov a sympatizantov, ktorí sa rozhodli darovať svoje dve percentá z daní nášmu stredisku, že tak môžu urobiť už len tento týždeň. Prosíme nezabudnite na nás. Ďakujeme.

PRIHLÁŠKY NA TÁBORY

         Od dnešného dňa spúšťame prihlasovanie na chlapčenský, dievčenský a prímestský tábor. Do pozornosti dávame aj teenegerský tábor od 9. roč. do 4. ročníka SŠ. Prihlášky nájdete vzadu v zakladačoch alebo na internete.

ABY SA NÁM DOBRE ŽILO

         Chceme znova poukázať na pravidlá slávenia Eucharistie spolu s deťmi v našej kaplnke. Je potrebné ak dieťa plače, alebo je neposedné ísť s dieťaťom do miestnosti na poschodí, prípadne vonku, aby sa utíšilo. Tiež upozorňujeme, aby si deti nebrali hračky na chórus, alebo iné predmety, ktoré by pri páde z chóru mohli niekomu ublížiť.  Novým rodinám odporúčame naše pravidlá, ktoré nájdete na našej webovej stránke.

Simple Calendar