6. Veľkonočná nedeľa

06.05.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť.

   13. MÁJ: Siedma Veľkonočná nedeľa

                  Do vašich modlitieb zverujeme don Bohuša, ktorý dnes odchádza na duchovné cvičenia a tiež deti, ktoré na budúci týždeň príjmu prvé sv. prijímanie vo farnosti na Kalvárii. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

UPRATOVANIE

         O týždeň 12.5. upratujú rodiny Kaňuchová a Smoleňová. O dva týždne 19. 5. 2018 upratujú rodiny Kubíková a Kondášová. Ďakujeme vopred.  

POŽEHNANIE MAMIČIEK

         Na budúcu nedeľu bude predstavenie a prijatie detí do nášho spoločenstva, ktoré sa narodili v posledných mesiacoch.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

         Dávame do pozornosti duchovné cvičenia pre mladé manželské páry, ktoré sa uskutočnia 14. – 17. júna 2018. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne u don Stana alebo na mail adrese shaburcak@gmail.com.

KNIHY V PREDAJNI

         Do pozornosti dávame nové knihy, ktoré prišli do našej predajne don Bosco. Môžete si ich pozrieť alebo zakúpiť po sv. omšiach.

PREDNÁŠKY PRE MANŽELOV

         Do pozornosti dávame ďalšiu tému z cyklu prednášok pre manželov, ktorá má názov: „Napĺňanie potrieb manželov.“ Prednáška sa uskutoční tento utorok vo farnosti sv. Gorazda a spol. so začiatkom o 18. hodine. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Simple Calendar