9. Nedeľa v období cez rok

03.06.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

5. JÚN: Utorok: sv. Bonifác, biskup a mučeník. Spomienka.

8. JÚN: Piatok: Najsvätejšie srdce Ježišovo. Slávnosť.

9. JÚN: Sobota: Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Spomienka.

10. JÚN: 10. Nedeľa v období cez rok

               V mesiaci máj sa na zvonček v kaplnke vyzbieralo celkom 1029 €. Veľká

               vďaka. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude vystavená

               Najsvätejšia Sviatosť na poklonu až do 21. hodiny. Po sv. omši bude mať

               spevácky zbor MINIMO nácvik v hudobnej miestnosti.

 

 

POĎAKOVANIE ZA POMOC

         Chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pekným oslavám sviatku P. M. Pomocnice kresťanov, ktoré sme zavŕšili minulú nedeľu popoludňajším programom. Vás i vaše rodiny zahŕňame do našich modlitieb. Vďaka.

FUTBALOVÝ TURNAJ

         Tento týždeň v piatok pôjdu chlapci reprezentovať naše stredisko na futbalový turnaj do Michaloviec. Prajeme im veľa úspechov a modlime sa o ochranu pre všetkých účastníkov turnaja.

UPRATOVANIE

         O týždeň 09.6. upratujú rodiny Salokyová a Szekelyová. O dva týždne 16. 6. 2018 upratujú rodiny Smatanová, Priputniková a Kozlayová. Ďakujeme vopred.

KŇAZSKÉ VYSVIACKY

         Do pozornosti tiež dávame kňazskú vysviacku našich bratov, ktorá bude 23. júna v Poprade. Modlime sa za našich bratov a prosme aj za nové povolania. Pre tých, ktorí majú záujem ísť na slávnosť sú bližšie informácie na plagáte.

PERSONÁLNE ZMENY

         Chceme informovať vás všetkých o personálnych zmenách, ktoré nastanú znova v našich komunitách. Z komunity bratov po 9 rokoch odchádza náš spolubrat P. Kalata do Námestova a príde k nám misionár J. Bago, ktorého už niektorí poznáte z jeho pôsobenia na Kalvárii.

         Z komunity sestier tiež po dlhoročnom pôsobení v Košiciach odchádza sestra B. Franeková do komunity v Michalovciach. Sestra M. Wassermannová odchádza do komunity v Dolnom Kubíne. Prídu medzi nás nové sestry Dagmar Čepeľová a Janka Haluščáková. Novou direktorkou sa v komunite sestier stane sestra Ľ. Mervová.

         Z tohto dôvodu chceme usporiadať rozlúčku s bratmi a sestrami pri spoločnom posedení a to v nedeľu 24. júna o 17:30 v našich priestoroch, na ktorú vás srdečne pozývame. Oficiálna rozlúčka bude pri sv. omšiach 1. júla 2018.

Simple Calendar