Najsvätejšia Trojica

27.05.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Utorok: bl. Jozef Kowalský, mučeník. Spomienka.

31. MÁJ: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnosť. Prikázaný sviatok.

01. JÚN: Piatok: sv. Justín, mučeník. Spomienka.

03. JÚN: 9. Nedeľa v období cez rok

                Minulú nedeľu sa na zbierke 3×3 vyzbieralo celkom 475,30 €. Ďakujeme za

vašu podporu. V zbierke na masmédia sa v mesiaci máj vyzbieralo 42 €.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN A ASC

         V stredu v tomto týždni sa uskutoční duchovná obnova pre rodiny a asc, na ktorú srdečne pozývame všetkých. Začíname o 18. hodine v našej kaplnke.

UPRATOVANIE

         O týždeň 02.6. upratujú rodiny Tomaštíková a Orkutyová. O dva týždne 09. 6. 2018 upratujú rodiny Salokyová a Szekelyová. Ďakujeme vopred.

EUCHARISTICKÁ PROCESIA

         Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nás otec arcibiskup Bernard Bober pozýva k účasti na celomestskej Eucharistickej procesii, ktorá sa uskutoční 3. júna. Procesia začína sv. omšou o 9:30h. v Katedrále sv. Alžbety. Celá slávnosť bude vysielaná prostredníctvom RTVS.

SUMMER DAY

         Srdečne pozývame rodiny s deťmi, mladých i ostatných na odpustové popoludnie, ktoré sa uskutoční dnes so začiatkom o 15:30h pri príležitosti sviatku P. M. Pomocnice. Ponúkame príjemne strávené chvíle v kruhu priateľov s hrami a atrakciami pre deti.

STAVBA PÓDIA

         Prosíme ešte ochotných mužov, alebo dospievajúcich chlapcov o pomoc prinášania pódiových dielcov hneď teraz po sv. omši na popoludňajší program slávnosti. Bližšie informácie k práci a umiestneniu pódia dá náš spolubrat P. Kalata. Vďaka.

Simple Calendar