Vianočná večera s Majákom nádeje

Je dar byť na Vianoce v kruhu svojej rodiny pri štedrom stole plným dobrôt a vrúcnych medziľudských vzťahov. Nie však každý takéto šťastie má. Každoročne sa preto uskutočňuje na Troch hôrkach v spolupráci s OZ Majákom nádeje vianočná večera pre sociálne znevýhodnené rodiny.

Spoločná príprava vianočného stromčeka a ozdobenie priestorov čajovne v saleziánskom stredisku  navodili atmosféru štedrej večere. Aj keď o týždeň skôr, nič to neubralo na radosti zúčastnených rodín. „Tieto rodiny si často nemôžu dovoliť štedrú večeru z rôznych dôvodov, a preto je toto pre nich výnimočná chvíľa,“ zdôvodnila význam vianočnej večere jedna z pracovníčok OZ Maják nádeje. „Ani si neviete predstaviť, aký to má pre nich význam.“

Po večeri a odovzdaní darčekov deťom a ich rodičom sa vytvoril priestor pre hru a voľnú debatu. Deti a mladí zbehli do herne, kde hrali ping-pong, kalčeto a iné hry s dobrovoľníkmi. Rodičia si mohli na chvíľu vydýchnuť a porozprávať sa pri káve a koláčiku.

Aj keď sa rodiny po skončení štedrej večere opäť vrátili do svojich každodenných problémov, tento večer bol pre nich vytrhnutím a pookriatím na duchu. Kúsok krásy Vianoc mohli prežiť aj oni.

:: Fotogaléria ::