Zoslanie Ducha Svätého

20.05.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Pondelok: Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi. Spomienka.

24. MÁJ: Štvrtok: Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnosť hl. patrónky pre inštitút dcér Márie Pomocnice a sdb rodiny. Sv. omšu v deň slávnosti o 17.15 bude celebrovať salezián- kňaz Dušan Vilhán.

26. MÁJ: Sobota: sv. Filip Neri, kňaz. Spomienka.

27. MÁJ: Najsvätejšia Trojica. Slávnosť.

                Dnešnou nedeľou končí veľkonočné obdobie a od zajtrajšieho dňa sa modlíme Anjel Pána. Dnes je zbierka 3×3, ďakujeme za vašu podporu. Po rodinnej sv. omši bude nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti.

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV A PRÍPRAVKÁROV

Tento týždeň v stredu majú spoločné stretnutie animátori a prípravkári, na ktoré srdečne pozývame všetkých. Chceme s nimi spoločne osláviť predvečer sviatku P.M. Pomocnice. Začíname sv. omšou o 17.15h v kaplnke.

 MAJÁLES

V piatok 25. mája sa pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice uskutoční aj Majáles, ktorý začne po mládežníckej sv. omši. Pozvaní sú všetci mladí od 9. ročníka ZŠ. Viac informácii nájdete na plagáte alebo na webe.

 UPRATOVANIE

         O týždeň 26.5. upratujú rodiny Kacsmáriková a Kakalejčiková. O dva týždne 02. 6. 2018 upratujú rodiny Tomaštíková a Orkutyová. Ďakujeme vopred.  

SUMMER DAY

         Srdečne pozývame rodiny s deťmi, mladých i ostatných na odpustové popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. 5 2018 so začiatkom o 15:30h pri príležitosti sviatku P. M. Pomocnice. Ponúkame príjemne strávené chvíle v kruhu priateľov s hrami a atrakciami pre deti. Prosíme však šikovné mamičky o upečenie nejakých koláčov na túto akciu. Ďakujeme.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

         Dávame do pozornosti duchovné cvičenia pre mladé manželské páry, ktoré sa uskutočnia 14. – 17. júna 2018. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne u don Stana alebo na mail adrese shaburcak@gmail.com najneskôr do stredy tohto týždňa.

RODINNÝ TÁBOR

         Na rodinný tábor už nie je možné prihlasovanie z dôvodu naplnenia kapacity našich možností. Prípadní záujemcovia budú zapísaní už len pod čiaru ako náhradníci.

DAR PRE SLÁVENIE LITURGIE

         Od istého dobrodincu naše stredisko dostalo nádherný ornát na slávenie Eucharistie. Ďakujeme za tento vzácny dar a uisťujeme o našich modlitbách za všetkých dobrodincov.

PÁPEŽSKÁ NADÁCIA ACN

„Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

Simple Calendar