2. Nedeľa v období cez rok C

LITURGICKÝ KALENDÁR
21. JANUÁR: Pondelok: sv. Agnesa, panna a mučenica. Spomienka.
22. JANUÁR: Utorok: bl. Laura Vicuňová, dievča. Spomienka pre sdb rodinu.
24. JANUÁR: Štvrtok: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi. Titulárny patrón Spoločnosti sv. Františka Saleského. Sviatok pre sdb rodinu.
25. JANUÁR: Piatok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Sviatok.
26. JANUÁR: Sobota: sv. Timotej a Títa, biskupov.
27. JANUÁR: 3. Nedeľa v období cez rok 
Po rodinnej sv. omši bude nácvik detského speváckeho zboru MINIMO v hudobnej miestnosti na poschodí. Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb duchovnú obnovu mladých a dospelých, DB Show. Dnes je zbierka 3×3 na energie strediska a zbierka na pastoráciu mládeže UPC/AMC. (košík pred oltárom)

DEVIATNIK K DON BOSCOVI
V utorok 22. 1 sa začíname v našom stredisku modliť deviatnik k don Boscovi, ktorý nájdete aj na našej webovej stránke.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH A DOSPELÝCH
V stredu máme v stredisku spojenú duchovnú obnovu pre mladých a dospelých. Začíname o 18. hodine v našej kaplnke. Pozývame všetkých.

OSLAVY DON BOSCA a DB SHOW
Oznamujeme všetkým, že v nedeľu 27. 1. budeme oslavovať sviatok sv. Jána Bosca pri sv. omšiach a známou akciou Don Bosco show, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Predstavenie bude v divadelnej sále SOŠ automobilová so začiatkom o 16. hodine. 
31.1. bude tiež sv. omša o 17:15 zo slávnosti nášho zakladateľa.

SALEZIÁNSKY PLES
Dnes začíname s predajom lístkov na náš saleziánsky ples, ktorý tento rok bude 9. februára v hoteli Centrum. Lístok si môžete zakúpiť v našej predajni dospelí za 30 €, ktorí vyjadrujú solidaritu s vysokoškolákmi. Vysokoškoláci si lístok môžu zakúpiť za 16 €. Kto by chcel prispieť nejakým darčekom do tomboly, môže ho odovzdať v našom stredisku saleziánovi alebo sestre FMA.

UPRATOVANIE
Na budúcu sobotu 26.1 upratujú rodiny Lakatošová a Szanislóová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.

PRÁCE V ORATÓRIU
V dnešný deň máme aj priestorové obmedzenia z dôvodu prác v oratóriu. Ďakujeme za porozumenie.

obrázok z http://www.lipaonline.org/

Simple Calendar