5. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR

24. MÁJ: Piatok: Panna Mária Pomocnica kresťanov, hlavná patrónka Spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Slávnosť pre sdb rodinu.

26. MÁJ: Šiesta veľkonočná nedeľa

Minulú nedeľu sa na kňazský seminár vyzbieralo 124€ a na povolania pre saleziánov 225€. Ďakujeme za vašu podporu. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň duchovné cvičenia bratov a sestier z našej komunity, kurz mediálne večery, výchovné večery, stretnutie animátorov a prípravkárov, oslavy sviatku PM Pomocnice kresťanov, majáles pre mladých,  voľby do Europarlamentu a rodiny s deťmi, ktoré dnes prvýkrát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV A PRÍPRAVKÁROV

V stredu máme formačnú stredu pre animátorov a prípravkárov. Začíname sv. omšou o 17:15 v našej kaplnke.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu 25. mája upratuje rodina Jakubovová. O dva týždne 01. júna upratujú rodiny Vlada a Jána Snopku. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.

SUMMER DAY

Do pozornosti dávame blížiaci sa „Summer day“, ktorý je dňom rodiny a osláv P.M. Pomocnice, patrónky našej kaplnky a nášho strediska. Pozývame preto všetkých, zvlášť rodiny s deťmi na liturgickú slávnosť v nedeľu 26. mája 2019 a na popoludňajší program o 16. hodine. Sv. omša v nedeľu popoludní nebude. Kto by sa chcel zapojiť do animácie, alebo upiecť nejaký koláč, môže sa prihlásiť don Stanovi alebo sestre Ľubici.

LETNÉ TÁBORY

Ešte je možnosť prihlásiť sa na rodinný tábor 2019. Otvárame tiež prihlasovanie na chlapčenský a dievčenský pobytový letný tábor 2019. Všetky prihlášky si môžete vyzdvihnúť v zakladačoch vo vestibule. Bližšie informácie ako aj možnosť stiahnuť si prihlášku nájdete na internetovej či facebookovej stránke strediska.

ŠÁLKY S LOGOM 10 VÝROČIE

V predajni kníh si u nás môžete zakúpiť aj šálky s logom 10. výročia strediska. Jedna šálka stojí 3 €, jej kúpou podporujete stredisko.