6. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR

29. MÁJ: Streda: Bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu.

30. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok.

01. JÚN: Sobota: sv. Justín, mučeník. Spomienka.

02. JÚN: Siedma veľkonočná nedeľa

Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédiá. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň kurz mediálne večery, výchovné večery, duchovná obnova dospelých a stredoškolákov na chate. Dnes po rodinnej svätej omši bude skúška detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti.

NÁVŠTEVA SESTRY LUCIE

Tento týždeň v stredu k nám príde misionárka zo Salvádora, ktorá pôsobí v Baku. Strávi medzi nami tri dni.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu 01. júna upratujú rodiny Salokyová a Szekelyová. O dva týždne 08. júna upratujú rodiny Vlada a Jána Snopku. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.

SUMMER DAY

Dnes vás srdečne pozývame na oslavy sviatku P. M. Pomocnice na popoludňajší program, ktorý začína o 16. hodine. Rodičov čaká príjemné posedenie v kruhu priateľov a deti zábavný program. O 17:30 bude zábavné vystúpenie známej skupiny PACI PAC s programom pre deti.

LETNÉ TÁBORY

Ešte je možnosť prihlásiť sa na chlapčenský, dievčenský, prímestský a tínedžerský pobytový letný tábor 2019. Všetky prihlášky si môžete vyzdvihnúť v zakladačoch vo vestibule. Bližšie informácie ako aj možnosť stiahnuť si prihlášku nájdete na internetovej či facebookovej stránke strediska.

ŠÁLKY S LOGOM 10 VÝROČIE

V sákristii si u nás môžete zakúpiť aj šálky s logom 10. výročia strediska. Jedna šálka stojí 3 €.  Jej kúpou podporujete stredisko.

OČAKÁVANIE DUCHA SVÄTÉHO

Na budúcu sobotu 1. júna bude v našej kaplnke čas modlitby a očakávanie príchodu Ducha Svätého. Začíname o 20. hodine.

PREDSTAVENIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Na budúcu nedeľu 2. júna počas svätej omše o 9:30 bude predstavenie detí, ktoré sa tento rok pripravovali u nás na Troch hôrkach na prijatie sviatosti.

PREDSTAVENIE NARODENÝCH DETÍ A POŽEHNANIE MAMIČIEK

Pozývame mamičky, ktorým sme udeľovali požehnanie v advente a narodili sa im deti, aby sme ich prijali do nášho spoločenstva modlitbou. A tiež pozývame nové mamičky, ktoré chcú prijať požehnanie pred pôrodom. Chceme sa takto stretnúť 23. júna v nedeľu na rodinnej svätej omši.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019