Animátorská večera

Ako každoročne aj v tomto Vianočnom období sa naši animátori doma slávnostne nahodili aby mohli stráviť jeden spoločný večer. Už tradičná animátorská večera je stále príležitosťou na príjemné stretnutia. Po príchode mladých nechýbala v kaplnke modlitba s hudobným sprievodom a s obnovením krstných sľubov. Po nej nasledovala chutná večera. Veľmi príjemnú atmosféru dotváral smiech a kamarátske rozhovory. Na záver večera dostal každý animátor od bratov a sestier symbolický darček s myšlienkou. Všetkým ďakujeme za ich službu v našom stredisku a prajeme veľa síl do ďalšieho spoločného roka.