Na druhej strane- dievčenský tábor 2019

Libreto dievčenského tábora 7-12. júla bolo zasadené do dobrodružného príbehu obyčajného mesta, v ktorom sú zakliate postavy z rozprávky. Tie v čarovnom lese zažívali neopísateľné príbehy a spolu s nimi aj dievčatá, účastníčky tábora.

V prvý deň silnou výzvou bola myšlienka: “Sme v rovnakej knihe príbehu a chceme spoločne vytvárať partiu kráčajúc v ústrety sveta.“ Rozvíjanie vzťahov v skupine s vytvorením spoločného znaku a názvu, spoznávanie prostredia storybrooku (mesta na druhej strane) a čarovného lesa naplnilo obsah programu a dievčatá vtiahlo do deja.

Výletom po čarovnom lese, počas ktorého skupiny plnili úlohy  a pripravovali sa spoločne na svadbu snehulienky a krasoňa tvorením darov a prípravou gratulačnej básne, ako náplň ďalšieho dňa zakončeného večernou zábavno- súťažnou hrou, bol priestorom, v ktorom sa dievčatá učili spolupracovať a spoločne vytvárať, lebo:„Každá môže niečím prispieť k vytváraniu spoločenstva a nevzdávať sa, opora v priateľoch, aj v ťažkých situáciách sme v tom spolu, Ježiš je s nami v ťažkostiach.“ 

Na tábore nechýbali ani turnaje, tento rok méta, frisbee a metlobal v upravenej verzií. Po doobednom využití športových schopností, spolupráce a prosociálneho správania, nasledovali poobedné tvorivé dielne plné zručnosti, ale tiež arteterapeutické aktivity, lebo je dôležité: „Spoznať všetko, čo v sebe mám a čo dokážem- talenty, ale i dievčenské vlastnosti a rozvíjať ich.“

 To, že „Mám veľkú hodnotu a preto je dôvod mať sa rada, taká aká som. To mi dáva odvahu vykročiť,“ si dievčatá mohli osvojiť vo štvrtok, kde absolvovali stanoviská typu Pevnosť Boyard, aby získali kľúče a indície museli preukázať veľa obratnosti. Spoločne si vybojovali poklad a išli sa pripravovať na bál, ktorý si večer v dobrej tanečno- súťažnej atmosfére užili. 

Predposledný deň všetko vrcholilo. Prípravy na boj a boj, ktorým premohli kliatbu zlej kráľovnej. Uvedomili si, že „Nie sú zlí ľudia, ale zlé činy. Ako ja môžem tvoriť dobré činy a nenechať veci na náhodu, vedieť vidieť dobro okolo seba aj v ľuďoch a učiť sa, ako si aj z nepriatelia urobiť priateľa.“

Posledný, odchodový deň tábora patril hodnoteniu a rituálu, pri ktorom dievčatá mohli retrospektívne vidieť celý program a obsah a hlavné myšlienky a na záver dostali spomienkový dar, prsteň s prísľubom, že „Zážitok, ktorý trvá ďalej, ja tiež vo veľkej miere píšem svoj príbeh. Je to na tebe!“

Podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút.

:: Fotogaléria ::