Odhalenie relikviáru Don Titusa Zemana

Od dnešného dňa 24.3. si môžeme v našej kaplnke uctiť relikvie blahoslaveného Don Titusa Zemana. Pri svätej omši bol slávnostne odhalený relikviár v podobe plameňa. Modlime sa spoločne za svätorečenie prvého slovenského blahoslaveného kňaza rímskokatolíckeho obradu.

Všemohúci Bože,

ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana,

aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca.

Pod Ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov,

sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže.

Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu

a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.

Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania,

kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy.

Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu

a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný

a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom.

Všetko pretrpel z lásky a s láskou.

Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa,

aby sme si ho mohli v Cirkvi verejne uctievať na oltári.

Prosím ťa za jeho svätorečenie skrze tvojho Syna Ježiša Krista

a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Amen.

Simple Calendar