Veľká noc na Troch hôrkach

PONDELOK 15.4
17.30 Duchovná obnova dospelých

STREDA 17.4
18.00 Duchovná obnova mladých

ZELENÝ ŠTVRTOK 18.4
9.30 Sv. omša svätenie olejov v Dóme sv. Alžbety
17:15 Sv. omša
21:00 Bdenie v Getsemany

VEĽKÝ PIATOK 19.4
08.00 Ranné chvály a posvätné čítanie
15:00 Obrady
19.30 Krížová cesta na Kalvárii

BIELA SOBOTA 20.4
08.00 Ranné chvály a posvätné čítanie
09:00 – 18:00 Celodenná poklona krížu
15:00 Požehnanie jedál
20:15 Slávenie vigílie + agapé

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 21.4
7.30 Sv. omša a požehnanie jedál
9.30 Sv. omša a požehnanie jedál
16.00 Sv. omša

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 22.4
7.30 Sv. omša
9.30 Sv. omša

VEĽKONOČNÝ UTOROK
Celodenný výlet pre mladých od 8. ročníka ZŠ podľa oznamov

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019