Veľká noc na Troch hôrkach

PONDELOK 15.4
17.30 Duchovná obnova dospelých

STREDA 17.4
18.00 Duchovná obnova mladých

ZELENÝ ŠTVRTOK 18.4
9.30 Sv. omša svätenie olejov v Dóme sv. Alžbety
17:15 Sv. omša
21:00 Bdenie v Getsemany

VEĽKÝ PIATOK 19.4
08.00 Ranné chvály a posvätné čítanie
15:00 Obrady
19.30 Krížová cesta na Kalvárii

BIELA SOBOTA 20.4
08.00 Ranné chvály a posvätné čítanie
09:00 – 18:00 Celodenná poklona krížu
15:00 Požehnanie jedál
20:15 Slávenie vigílie + agapé

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 21.4
7.30 Sv. omša a požehnanie jedál
9.30 Sv. omša a požehnanie jedál
16.00 Sv. omša

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 22.4
7.30 Sv. omša
9.30 Sv. omša

VEĽKONOČNÝ UTOROK
Celodenný výlet pre mladých od 8. ročníka ZŠ podľa oznamov