Zmŕtvychvstalý na Troch hôrkach

V saleziánskej kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov na Troch hôrkach aj tento rok vstal Ježiš Kristus z mŕtvych. Veľkonočné trojdnie sa odohralo v pokojnej a dôstojnej atmosfére vďaka zapojeniu veriacich do služieb lektorov, miništrantov, spevákov a hudobníkov. Neoceniteľnú úlohu zohral miešaný zbor, ktorý od vokálnych spevov Zeleného štvrtku, cez Pašie zaslúženého umelca p. Kršku, až po slávnostné „Raduj sa“ na Bielu sobotu, nenechal žiadnu dušu v letargii. Práve naopak, rozjasal každého človeka a skutočnosť zmŕtvychvstania nadobudla na tvárach zúčastnených konkrétny ráz.

Kúsok z amtosféry môžete (opäť) zažiť na nasledujúcich fotkách:

:: Fotogaléria ::

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019