Kaplnka

13. nedeľa v Cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR 02. JÚL: Utorok: Návšteva Panny Márie. Sviatok. 03. JÚL: Streda: sv. Tomáš, apoštol. Sviatok. 05. JÚL: Piatok: sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia. Slávnosť. 07. JÚL: 14. Nedeľa v období cez rok C Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň prípravu táborov. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude vo štvrtok vystavená Sviatosť

Čítať celý článok
6. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 29. MÁJ: Streda: Bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu. 30. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok. 01. JÚN: Sobota: sv. Justín, mučeník. Spomienka. 02. JÚN: Siedma veľkonočná nedeľa Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédiá. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň kurz mediálne večery, výchovné večery, duchovná obnova dospelých a stredoškolákov

Čítať celý článok
5. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 24. MÁJ: Piatok: Panna Mária Pomocnica kresťanov, hlavná patrónka Spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Slávnosť pre sdb rodinu. 26. MÁJ: Šiesta veľkonočná nedeľa Minulú nedeľu sa na kňazský seminár vyzbieralo 124€ a na povolania pre saleziánov 225€. Ďakujeme za vašu podporu. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň duchovné cvičenia bratov a sestier

Čítať celý článok
SummerDay

Pozývame Teba, celú Tvoju rodinu a všetkých Tvojich priateľov na tradičné podujatie SummerDay konajúce sa ako odpust pri našej kaplnke zasvätenej Panne Márii Pomocnici. Môžete sa tešiť na skvelý program pre celú rodiinu. Podujatie sa uskutoční v areáli nášho strediska - Tri hôrky 17, Košice. Viac info v plagáte. Tešiť sa môžete aj na zábavu s PaciPac

Čítať celý článok
2. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 29. APRÍL: sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy. Sviatok. 02. MÁJ: sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka 03. MÁJ: sv. Filip a Jakub, apoštoli. Sviatok. 05. MÁJ: Tretia veľkonočná nedeľa Dnes je zbierka 3x3 na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude aj adorácia pred Sviatosťou Oltárnou až do 21.

Čítať celý článok
Deviatnik k don Boscovi

Ponúkame Vám modlitbové zamyslenia pred slávnosťou svätého Jána Bosca, ktorú budeme spoločne sláviť v nedeľu 27.1. 2019 na svätej omši o 9,30 a tiež 31.1. 2019 o 17,15 hod v kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov na Troch hôrkach. Deviatnik k don Boscovi  sa môžete modliť v dňoch 22-30.1. 2019 a stiahnúť si ho v pdf verzii tu.   Deviatnik k don Boscovi za saleziánov a sestry, za mladých a rodiny,

Čítať celý článok
2. Nedeľa v období cez rok C

LITURGICKÝ KALENDÁR 21. JANUÁR: Pondelok: sv. Agnesa, panna a mučenica. Spomienka. 22. JANUÁR: Utorok: bl. Laura Vicuňová, dievča. Spomienka pre sdb rodinu. 24. JANUÁR: Štvrtok: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi. Titulárny patrón Spoločnosti sv. Františka Saleského. Sviatok pre sdb rodinu. 25. JANUÁR: Piatok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Sviatok. 26. JANUÁR: Sobota: sv. Timotej a Títa, biskupov. 27. JANUÁR:

Čítať celý článok
Nedeľa krstu Krista Pána – 13.1.2019

LITURGICKÝ KALENDÁR 15. JANUÁR: Utorok: bl. Alojz Variara, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu. 17. JANUÁR: Štvrtok: sv. Anton, opát. Spomienka. 20. JANUÁR: 2. Nedeľa v období cez rok Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb duchovnú obnovu komunity, záver vizitácie s našim regionálnym vizitátorom v Žiline. Na budúcu nedeľu bude zbierka 3x3 na energie strediska a zbierka na pastoráciu mládeže UPC/AMC. DEVIATNIK K DON BOSCOVI

Čítať celý článok
Nedeľa Zjavenia Pána – 6.1.2019

LITURGICKÝ KALENDÁR 08. JANUÁR: Utorok: bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník. Spomienka. 13. JANUÁR: Krst Krista Pána. Sviatok. Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb akciu „Poďte a uvidíte“, súťaž mladý robot, duchovnú obnovu žien a prípravu k sviatostiam. Príprava rodičov a detí k sviatostiam bude budúcu nedeľu o 17. hodine. MANŽELSTVO – PROJEKT LÁSKY V rámci prednášok pre manželov pozývame záujemcov na ďalšiu

Čítať celý článok
Nedeľné dopoludnie s Mikulášom

Nedeľná sv. omša o 9:30 nebola obohatená len príbehom ovečky Adventky a ťavy Saharky, ale aj špeciálnou návštevou. Po sv. omši zostala kaplnka plná detí s očakávaním na ich tvárach. Pesničkami a rôznymi pokrikmi sa im podarilo privolať Mikuláša. Ten sa im predstavovať nemusel, ale zato si s radosťou vypočul niekoľko odvážlivcov, ktorí mu zarecitovali alebo zaspievali. Na záver všetky deti pochválil

Čítať celý článok
27. Nedeľa v období cez rok B

7.10.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR OKTÓBER: 28. Nedeľa v období cez rok B                   Dnes po rodinnej sv. omši bude nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. A budúcu nedeľu bude Minimo sprevádzať sv. omšu.   MAJÁK NÁDEJE          Budúcu nedeľu 14.10.2018 sa v našom kostole

Čítať celý článok
25. Nedeľa v období cez rok B

23.09.2018   LITURGICKÝ KALENDÁR   SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Vincent de Paul, kňaz. Spomienka. SEPTEMBER: Sobota: sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli. Sviatok. SEPTEMBER: 26. Nedeľa v období cez rok B                   Minulú nedeľu sa na zbierke 3x3 pre naše stredisko vyzbieralo celkom 321,24€. Veľká vďaka za vašu pomoc.

Čítať celý článok
23. Nedeľa v období cez rok B

09.09.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka. SEPTEMBER: Piatok: Povýšenie Svätého kríža. Sviatok. SEPTEMBER: Sobota: Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Slávnosť. SEPTEMBER: 24. Nedeľa v období cez rok B                           

Čítať celý článok
11. Nedeľa v období cez rok B

17.06.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Štvrtok: sv. Alojz Gonzága, rehoľník. Spomienka. 23. JÚN: Sobota: sv. Jozef Cafasso, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu. 24. JÚN: Nedeľa: Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.                Dnes je zbierka 3x3 na potreby strediska. Veľká vďaka za vašu podporu. Na         

Čítať celý článok
10. Nedeľa v období cez rok

10.06.2018  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Pondelok: sv. Barnabáš, apoštol. Spomienka. 13. JÚN: Streda: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka. 17. JÚN: 11. Nedeľa v období cez rok                Na budúcu nedeľu bude zbierka 3x3 na potreby strediska. Veľká vďaka.   STRETNUTIE ANIMÁTOROV A PRÍPRAVKÁROV         

Čítať celý článok