Saleziáni spolupracovníci

spolupracovnici_logoSaleziáni spolupracovníci sú tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca i pápežov. Prvým bol sv. otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil. Saleziánske dielo na Slovensku začína rokom 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného Združenia. Čo robíme? Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, čo nás potrebujú. Učíme katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých. Ako sa možno stať saleziánom spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte don Bosca – musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky. Kto sa chce dozvedieť viac, nech kontaktuje miestneho koordinátora. asckosice_banner

Miestna rada Košice

delegát: Don Vincent Macejko miestny koordinátor: Martin Frič radcovia: Michal Imrich Štefan Orkuty Štefan Rychnavský Janka Tomaštíková Šarlota Škorvánková