Rodiny

Stredisko je otvorené pre všetkých rodičov, ktorí chcú k nám prísť so svojimi deťmi. Okrem toho sú pre rodiny pripravené tieto aktivity:

  • Materské centrum Obláčik v dopoludňajších hodinách utorok a štvrtok (9.30 – 11.30 hod.)
  • Rodinná sv. omša v nedeľu 9:30, po ktorej môžete posedieť v čajovni pri káve a koláčiku ešte pred nedeľným obedom
  • Duchovné obnovy pre rodiny raz za mesiac, víkendové duchovné obnovy pre mužov a pre ženy
  • Detské ihrisko, ihriská (betónové, multifunkčné, trávnaté) a priestory strediska – kalčeto, pingpong,…