Mediálna výchova pre rodičov 

Milí rodičia,

rozhodli sme sa vám ponúknuť „Mini mediálny kurz“, ktorý by vám mohol pomôcť pochopiť Vaše deti a ich pohľad na dnešnú digitálnu dobu. Zároveň by sme radi vytvorili priestor na diskusiu a spoločné hľadanie odpovedí na 2 otázky: „Mám sa báť médií? Dá sa doma zvládnuť výchova „mediálnych“ detí?“

Kde: v priestoroch školy (CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice)

Trvanie: 60 min.

Počet kurzov: 3 x do šk. roka

 

Ak máte záujem ovplyvniť obsah stretnutí, prosíme, vyplňte anonymný dotazník, v ktorom môžete označiť témy, ktoré Vás najviac zaujímajú.

>>>Dotazník tu: https://goo.gl/forms/6Kq48oZq0J4KJLrs2<<<

 

Ďakujeme!

Saleziáni Tri hôrky

 

Kurz povedie Mgr. Barbora Okruhľanská – marketingová špecialistka. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu v Trnave, pracovala vo viacerých médiách (aj ako šéfredaktorka), a na marketingovom oddelení medzinárodnej softvérovej firmy. Od svojich 13 rokov má záľubu v mediálnej tvorbe a v mediálnej výchove mladých. S manželom a dvoma deťmi žijú v Košiciach. 

Kontakt: media.rodicia@gmail.com